ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno             Mgr. Petr Hladík

Telefon           +420 728 994 473

E-mail             petahladik@seznam.cz

Datum nar.     29. dubna 1987

Odborná praxe

 • Červenec 2015

        Lektorování německého jazyka na letním jaz. campu v Lindau am Bodensee

        EF Privates Sprachinstitut, München

 • Září 2011 - dodnes

        Lektorování kurzů německého jazyka různých jazykových úrovní

        Österreich Institut Brno s.r.o., Moravské náměstí 15, 602 00 Brno

 • Duben 2009 – dodnes

        Individuální i skupinová výuka německého a českého jazyka různých úrovní

        Slůně - svět jazyků, s.r.o., pobočka Plzeň - Kollárova 38, 301 00

 • Září 2012 - dodnes

        Metodika a další vzdělávání lektorů. Lektorování kurzů německého a českého jazyka

        Sprint centrum vzdělání, Poděbradova 12, 301 00 Plzeň

 • Leden 2010 - prosinec 2011

        Lektorování kurzů německého jazyka v rámci projektů - Aktivně na mateřské, 

        Nová šance aneb pomozme si navzájem

        Občanské sdružení STUDNICE, Krátká 2, 301 17 Plzeň

 

Vzdělání a odborná příprava

 • Březen 2016

        Goethe Institut Praha

        Goethe - Zertifikat C1

 • Leden 2012

        Goethe Institut Praha

        Goethe - Zertifikat B2

 • Září 2006 – září 2011

        Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

        Český a německý jazyk pro střední školy

        Vysokoškolské vzdělání zakončené státní zkouškou z německého a českého jazyka

 • Září 2002 – červen 2006

        Střední odborná škola profesora Švejcara, Majerova 1, 301 00 Plzeň

        Knihovnické a informační systémy a služby

        Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou s vyznamenáním

 • Září 1995 – červen 2003

        25. Základní škola Plzeň, Chválenická 17, 326 00 Plzeň

        Všeobecné vzdělání

 

Pořádané odborné kurzy

 • Březen 2016

        Vedení workshopu Jak zaujmout žáky aneb hry a herní aktivity ve výuce

        Slůně svět jazyků

 • Červenec 2015

        Vedení workshopu Hry pro atraktivní výuky němčiny - Lindau am Bodensee

        EF Privates Sprachinstitut, München

 • Květen 2015

         Vedení workshopu - Hry pro atraktivní výuky němčiny

        Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - odd. zahraničních knihoven

 • Duben 2015

        Vedení workshopu - Sprachspiele für Attraktiven Deutschunterricht

        SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny)

 • Listopad 2014

        Vedení semináře - Trénink základních lektorských dovedností

        Slůně svět jazyků

 • Leden 2014

        Vedení semináře - Hry a herní aktivity ve výuce cizích jazyků

        Slůně svět jazyků

 

Absolvované odborné kurzy

 • Březen 2016

        Österreich Tage

        Bundesministerium für Bildung und Frauen

 • Březen 2015

        Österreich Tage

        Bundesministerium für Bildung und Frauen

 • Březen 2015

        Neurodidaktické přístupy ve výuce NJ

        Ministerstvo školství

 • Duben 2014

        Pětiminutové aktivity (Čeština pro cizince)

        Jazyková škola Skřivánek

 • Duben 2014

        Psychologie výuky

        Jazyková škola Skřivánek

 • Březen 2014

        Österreich Tage

        Bundesministerium für Bildung und Frauen

 • Únor 2014

        Jak na opravy „chyb“ s lehkostí a nadhledem

        Slůně svět jazyků

 • Duben 2013

        Österreich-Tage

        Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

 • Září 2011 - prosinec 2011

        Vorbereitung zum Goethe-Zertifikat B2

        Goethe Institut Praha

 • Leden 2010 - červen 2011

        Germanistik-Stammtisch

 • Únor 2011 – květen 2011

        Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina)

        Katedra německého jazyka FPE ZČU

 • Duben 2010

        Workshop „Grenzen/Hranice“ (moderování wokrshopu)

        Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

 • Říjen 2009

        Österreich liest

        Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Büchereiverband Österreichs

 

Publikační činnost

                        111 nových her pro atraktivní výuku jazyků

        Grada Publishing, 2016

        111 atraktivních her pro výuku němčiny

        Grada Publishing, 2014

        111 atraktivních her pro výuku angličtiny

        Grada Publishing, 2013

 

Další schopnosti

Komunikace a organizační schopnosti

Psaní všemi deseti prsty

Práce na PC, znalost programů MS Office, základy administrativy

Cílevědomost, vstřícnost, pečlivost, kreativita, trpělivost, časová flexibilita, loajalita, komunikační schopnosti

Řidičský průkaz skupiny B


Kontakt

Kreativní výuka

Mgr. Petr Hladík


+420 728 994 473